NiLong cách nhiệt

Niong cách nhiệt, sản xuât theo kích thước, bề dày theo yêu cầu, công dụng dùng để đóng gói, bảo vệ sản phẩm.

Giá: LIÊN HỆ