Que hàn Inox Kiswel -308L

Que hàn Inox Kiswel, 308L, Loại OD2.4x1000mm/ 1 hộp 5kg

Giá: LIÊN HỆ